ហេតុផលមួយចំនួនដែលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ មិនគួរអាក់ខានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

អ្នកជំនាញជំរុញឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានគ្រប់ដូសដូចទៅនឹងមនុស្សពេញវ័យដទៃទៀត ខណៈទិន្នន័យសិក្សាថ្មីរកឃើញថា ស្រ្តីម្នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់បានឆ្លងកូវីដ-១៩ និងប្រឈមស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្រធានទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេស (PHE) និយាយថា អត្រានៃការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមស្ត្រីពពោះដែលមានសុខភាពខ្សោយ។

ទិន្នន័យពីទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេសបង្ហាញថា រហូតមកដល់ពេលនេះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនដល់ ១០ ភាគរយនោះទេដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ។ ក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រហែល ៩៥ ភាគរយដែលកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទាល់តែសោះ។

មូលហេតុនេះ ទើបអ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនូវអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចំណោមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។

រដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង លោក Nadhim Zahawi មានប្រសាសន៍ថា ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងកូវីដ-១៩ច្រើនជាងគេ។ ដូច្នេះដើម្បីធានាឱ្យពួកគេទទួលបាននូវការពារខ្លួននិងទារកក្នុងផ្ទៃ មិនត្រូវអាក់ខានចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យគ្រប់ចំនួននោះទេ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការការពារស្ត្រីនិងទារកពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការសម្រាលមិនគ្រប់ខែ។ បន្ថែមពីលើនេះ វ៉ាក់សាំងអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការគ្មានកូននាពេលអនាគត ប្រសិនម្ដាយឆ្លងកូវីដ-១៩ កំលុងពពោះ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.