ឃើញម្តាយឈឺដង្ហក់ ក្នុងចិត្តអួលណែន ស្ទុះទៅត្រកងឱបម្តាយយកទៅពេទ្យ តែយឺតពេលទៅហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូវីដ-១៩ ជាជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បាន ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ។ ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះ មានការចែករំលែកពេញបណ្តាញសង្គម ក្រោយពេលដែលឃើញរូបភាពមួយសន្លឹក ធ្វើឱ្យមហាជនហាក់ទប់អារម្មណ៍ មិនស្រក់ទឹកភ្នែកមិនបាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមការបង្ហោះរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយសារដែលសរសេរមកថា «រូបភាពមួយដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន មួយគ្រួសារឆ្លងកូវីដស្ទើរតែទាំងអស់ ហើយកូនស្រីពេលដែលឃើញម្តាយឈឺដង្ហក់ខ្លាំង ចង់ត្រកងឱបម្តាយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ តែវាយឺតពេលទៅហើយ ចូលរួមសោកស្តាយការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះផងអូន រឹងមាំ សូមឱ្យមីង និង តា បានទៅកាន់សុគតិភព» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនជាច្រើនក៏បានចូលរួមសម្តែងការសោកស្តាយដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសព ដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារ ព្រោះតែកូវីដ-១៩ ។ យ៉ាងណាមិញ សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាសុខភាព និង ស្នាក់នៅផ្ទះ ដោយអនុវត្តគោលការណ៍ «៣ កុំ ៣ ការពារ» បើពុំមានការចាំបាច់កុំចេញក្រៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងកូវីដ-១៩ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.