កើតមកក្រ បានជាខំព្រោះមិនចង់ក្រ ១៦ឆ្នាំទាំងថ្ងៃ ទាំងយប់ ទាំងឈឺ ចុងក្រោយមករលាយត្រឹម២ម៉ោងដោយសារព្រះអគ្គី ព្រោះតែ…(ឃើញសារចុងក្រោយនេះអ្នកណាមិនស្លុត)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១មាន អ.គ្គី.ភ័.យមួយបានលេបត្របាក់ទាំងស្រុងនូវផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិលាភទង ឃុំទ្រា ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ យ៉ាងណាត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងពន្ល.ត់បានដោយក្រុមអន្តរាគមពន្ល.ត់អ.គ្គី.ភ័.យ ស្រុកស្ទោង កំពង់ស្វាយ និងក្រុមហ៊ុនលីម ប៊ុណ្ណា នៅម៉ោង ០៣ និង៤០រសៀល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ករណីខាងលើនេះគឺបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអ.គ្គីសនី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយកើតហេតុនេះម្ចាស់ផ្ទះ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បានបង្ហាញក្ដីសោកស្ដាយ កម្លាំងញើសឈា.មដែលខំប្រឹងកសាងមករាប់សិបឆ្នាំ ចុងក្រោយត្រូវខ្ទេចបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«នឹកឥវ៉ាន់នឹកគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងផ្ទះកម្លាំងញើសឈា.មខ្ញុំ16ឆ្នាំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងឈឺទាំងជាត្រូវមក រលា.យត្រឹមតែ២ម៉ោងខ្ញុំកើតមកក្របានជាខ្ញុំខំព្រោះមិនចង់ក្រទេហេតុអី»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមុនកើតហេតុនេះប្រហែល២ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ដោយសារម្ចាស់មិននៅផ្ទះទៀត ដោយបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថា «ថ្ងៃនេះអ្នកបិទទ្វារចូលព្រៃលំហែរបន្តិច អត់សេវាទេពេលមកដល់ផ្ទះវិញនឹងតបឆាតទៅវិញចា៎» ពេលត្រឡប់មកវិញឃើញផ្ទះខ្លួនត្រូវភ្លើ.ងឆេ ះបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.