ផ្សារដើមគ ត្រូវបានបិទខ្ទប់ ក្រោយមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617-2 (Delta) ម្នាក់ចូលទិញឥវ៉ាន់

យោងតាមការបញ្ជាក់របស់ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា ផ្សារដើមគ ត្រូវបានបិទខ្ទប់យកសំណាកអាជីវករទាំងអស់ក្រោយមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617-2 (Delta) ម្នាក់ចូលទិញឥវ៉ាន់ ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ។ សម្រាប់លទ្ធផល នឹងផ្សាយជូននៅពេលក្រោយទៀត! សូមអរគុណ!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.