វិធីការពារបញ្ហាស្រវាំងភ្នែក ជាមួយអេក្រង់កុំព្យូទ័រ

តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ ថារោយភ្នែក នៅពេលសម្លឹងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រយូរពេក ដែររឺទេ ?

វាជាការពិត ការខំសម្លឹង មើលកុំព្យូទ័រច្រើនម៉ោង បានធ្វើអោយស្រវាំងភ្នែក ឈឺក្បាល ភ្នែកស្ងួតនិងរលាក បាន ប៉ុន្តែមានវិធីការពារ ដែលជួយកុំអោយរោយភ្នែក នៅពេលខំប្រឹង មើលកុំព្យូទ័រខ្លាំងពេក៖
១) ដាក់ភ្លើងបំភ្លឺអោយបានសមរម្យ៖ មិនថាពេល អ្នកកំពុងអានសៀវភៅ នៅមុខអេក្រង់បំភ្លឺរឺក៏អំពូល ភ្លើងនោះទេ អ្នកគួរបន្ថយភ្លើងបំភ្លឺ ទាំងអស់នេះបានសមស្រប ពីព្រោះវាជួយសម្ពាធភ្នែកកុំអោយ ប្រឹងបើកខ្លាំង ពេកជាមួយពន្លឺពីកុំព្យូទ័រ។
២) ទីតាំង៖ គួររកទីតាំងល្អ ក្នុងការដាក់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដូចជានៅជិតពន្លឺបង្អួច។ វានឹងមិនធ្វើអោយ អេក្រង់កុំព្យូទ័រជះចូលភ្នែកអ្នក ដោយធ្ងន់ធ្ងរ។
៣) ព្រិចភ្នែក ៖ ការព្រិចភ្នែកបែបធម្មតា ក៏ជួយលាងសមា្អតភ្នែក កុំអោយមានការរលាក រឺស្ងួតបាន ។ អ្នកគួរព្យាយាមព្រិចភ្នែក ញឹកញាប់នៅពេលសម្លឹងមើលកុំព្យូទ័រ ។

៤)សំរាក ៖ អ្នកអាចសម្រាក ពីអេក្រង់ប្រហែល២០ ទៅ៣០នាទី ។ ពេលសំរាកនោះគួរតែសម្លឹង មើលអ្វីដែល ឆ្ងាយប្រហែលពាក់កណ្តាល រឺមួយនាទី។ ការធ្វើបែបនេះ ជួយអោយសាច់ដុំភ្នែក បានសម្រាកខ្លះពីអេក្រង់កុំព្យួទ័រ។

ជាការពិតណាស់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ គ្រប់គ្នាតែងតែសម្លឹងមើលកុំព្យូទ័រ ក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះ អ្នកគួរតែមានវិធីការពារភ្នែកខ្លះ ដូចចំនុចខាងលើដែលបានបង្ហាញ ដើម្បីរក្សាភ្នែករបស់អ្នក អោយកាន់តែល្អថែមទៀត។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.