ខ្លាំងបាត់!! ស្រ្តីម្នាក់ ស្រែកខឹងសមត្ថកិច្ចថាហាមមើលតែសម័យប៉ុលពត ផឹកមិនអោយផឹក សាច់ញាតិក៏មិនឲ្យជួបទៀត

Facebook : ព្រោះតែករណីកូវីដ១៩នៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្តិតក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈ ទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទខ្ទប់ទូទាំងប្រទេស និងហាមមិនអោយមនុស្សចេញពីផ្ទះ និងរហូតពេលនេះសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់ផ្តើមជិះកាន់រំពាត់ដើរគំរាម និងវាយអ្នកមិនស្តាប់ ហើយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅលើបម្រាមដែលបានដាក់ចេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលែកក្រឡេកមកមើលអីម្នាក់នេះវិញ ដៃគាត់កាន់ជាតិស្រវឹង ហើយប្រើសម្តីធ្ងន់ៗដាក់សមត្ថកិច្ច ព្រោះសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់គាត់កុំអោយផឹកគ្រឿង ស្រវឹង និងអោយនៅក្នុងផ្ទះ ដោយគាត់ស្រែកថា: ហួសពេកហើយ ផឹកស៊ីក៏មិនឲផឹក ជួបមុខគ្រួសារក៏មិនអោយជួប ដូចសម័យអាពតណាស់៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.