បើអាណិតសមត្ថកិច្ច និងគ្រូពេទ្យសូមនៅផ្ទះកុំចេញក្រៅ! ពេលនេះមេឃកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងស្ទើរតែគ្រប់ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តឈរប្រចាំការតាមគោលដៅនានា(មានរូបភាពច្រើន)

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ទោះពេលនេះមេឃកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងស្ទើរតែគ្របដណ្តប់គ្រប់ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏សមត្ថកិច្ចចម្រុះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតែបន្តឈរប្រចាំការតាមគោលដៅនានាដើម្បីបន្តអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការរអ៊ូរទាំឡើយ នេះហើយជាតួនាទី ភារកិច្ចរបស់កងកម្លាំង លះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងចិត្តកាយ ព្រោះតែដើម្បីការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះបើមិនចាំបាច់សូមប្រជាពលរដ្ឋកុំចាកចេញពីផ្ទះ សមត្ថកិច្ចគ្រប់រូបគាត់ក៏ចង់នៅផ្ទះ ចង់មានពេលវេលាជួបជុំក្រុមគ្រួសារដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរ ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានដោយសារភារកិច្ចត្រូវបំពេញជូនជាតិមាតុភូមិ ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.