វាសនាពិតជាមើលមិនឃើញមែន!! តារាចម្រៀង ខាន់ ជែមស៍ ពីកម្មករចុះទូក នៅថៃក្លាយជាតារាចម្រៀង និងអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ សព្វថ្ងៃនេះ លោក ខាន់ ជេមស៍ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាជំនួញមួយរូបផ្នែកអចលនាទ្រព្យ ក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងនោះ។ លោកពិតជាមមាញឹកជាមួយការងារទាំងពីរ ទោះបីជាគេសង្កេតឃើញថា លោកមិនសូវសកម្មនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចមុនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយ តស៊ូរបស់លោកខាន់ ជេមស៍ ពិតជាកម្សត់កម្រខ្លាំងណាស់ នេះបើតាមទម្លាយផ្ទាល់ពីតារារូបនេះផ្ទាល់ ។

ដោយលោកបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើផេគផ្លូវការ របស់លោកផ្ទាល់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ 1998 ជាកម្មករចុះទូកនៅប្រទេសថៃ ឆ្នាំ 2002 ជាអ្នកចំរៀងប្រចាំនៅបៀរហ្គាឌិនឆ្នាំ 2007 មានវាសនាបានក្លាយជាតារាចំរៀងល្បី ឆ្នាំ2021 ជាតារាចំរៀងផងជាសហក្រិនផង ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងណាស់.!! មិនថាពីមុនយើងជាអ្វី សូមឲ្យយើងមានក្តីស្រមៃអោយធំ នឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងពិតប្រាកដថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជោគជ័យ ជាក់ជាមិនខាន ស៊ូៗណាបាទ❤️❤️🇰🇭🇰🇭

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្តថា លោកពិតជាមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងណាស់ មិនថាពីមុនលោកជាអ្វីនោះទេ តែសូមឱ្យយើងមានក្តីស្រមៃឱ្យធំ និងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងពិតប្រាកដ ថ្ងៃណាមួយ យើងនឹងជោគជ័យ ជាក់មិនខានឡើយ ស៊ូៗណាបាទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា តារាចម្រៀងខាន់ ជេមស៍ ពិតជាតស៊ូប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ ទម្រាំលោកមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនេះ៕ ដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលនៅមិនទាន់សម្រេចគោលដៅណាមួយទេ កុំទាន់អាលអស់សង្ឃឹម និងបោះបង់ចោលឲ្យសោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនចង់ជ្រាប់កាន់ តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម ៖

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.